Alarma Auto VIPER

Cea Mai Completa Gama De Alarme Auto - Consiliere Gratuita In Alegerea Sistemului Optim De Securitate Auto - Peste 50 Modele De Alarme Auto

   Prima Pagina ? Info Alarme ? Termeni & Conditii Utilizare Site - Politica GDPR

Termeni & Conditii Utilizare Site - Politica GDPR

ANEXA NR.1

Protectia datelor cu caracter personal in conformitate

cu dispozitiile Regulamentului U.E. nr.679 din 27.04.2016

 

 

NOTA  DE  INFORMARE 

PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Interesul manifestat pentru firma noastr? nu poate decat sa ne aduca satisfactii si de aceea,protejarea sferei Dumneavoastr? private în timpul utiliz?rii site-ul nostru web reprezint? pentru noi un aspect extrem de important.

Prin prezenta declaratie, va inform?m în continuare în detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Persoana Responsabil? pentru protectia datelor cu privire la aceast? pagin? web este POPESCU EUGEN.

La utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal, S.C. SMART DRIVE CONEPT   S.R.L  respect? cu strictete prevederile legale în vigoare privind protectia datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal si a datelor cu caracter anonim revine societ?tii SMART DRIVE CONEPT S.R.L.  în limitele prev?zute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

S.C. SMART DRIVE CONEPT S.R.L. va garanteaza confidentialitatea datelor stocate in contul dumneavoastra de client.

Nu vom transmite sub nicio forma aceste informatii unei terte parti. Exceptie fac acele cazuri in care vi se cere acordul scris sau cazurile prevazute de lege. S.C.  SMART DRIVE CONEPT S.R.L. se angajeaza sa nu transmita datele personale ale utilizatorilor site-ului catre terti si sa le foloseasca numai in scopul stabilirii contactului cu clientii sai, precum si in scopul informarii acestora asupra aspectelor legate de functionarea site-ului si a ofertelor acestuia.

Prezenta declaratie privind protectia datelor se aplic? doar pentru acest site si pentru subdomeniile aferente, ins? nu si pentru pagini controlate sau operate de terti. V? rug?m s? verificati declaratiile privind protectia datelor ale paginilor web controlate sau operate de terti, deoarece aceste pagini web nu se afl? sub controlul nostru si S.C. SMART DRIVE CONEPT S.R.L.  nu isi asum? r?spunderea pentru continutul acestora si m?surile acestora privind protectia datelor.

[1.] Securitatea datelor

 [1.1] Pentru protectia datelor dumneavoastr?, S.C. SMART DRIVE CONEPT S.R.L  a luat m?suri tehnice si organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipul?rii sau accesului neautorizat. M?surile adoptate sunt verificate în mod regulat si sunt adaptate constant la stadiul tehnicii.  În cazul unei înc?lc?ri a protectiei datelor dumneavoastr? cu caracter personal, care se estimeaz? c? vor avea drept consecinta un risc major pentru drepturile si libertatile dumneavoastr?, v? vom notifica imediat, pe cât posibil într-un interval de 72 de ore.

[1.2] V? rug?m s? retineti c? sunteti personal r?spunz?tor pentru confidentialitatea si p?strarea în conditii de sigurant? a datelor dumneavoastr? de utilizator sau a parolelor dumneavoastr?, care v-au fost predate sau comunicate.

[2.] Prelucrarea datelor minorilor

 [2.1] Va punem in vedere în mod expres c? toate prelucr?rile de date cu caracter personal se refera in mod exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor si a instrumentelor, precum si a rezultatelor proces?rii datelor utilizatorilor care nu au aceast? vârst? minim? este interzis? f?r? acordul p?rintilor/tutorilor. În cazul în care totusi are  loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odat? cu luarea la cunostint? a acestui fapt.

 [3.] Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal

[3.1.] Datele furnizate de dumneavoastr?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale în vigoare privind protectia datelor cu caracter personal. În cazul în care corespondati cu noi sau completati un formular cu date pe pagina noastr? web, v? rug?m s? aveti în vedere faptul c? datele mentionate de dumneavoastr?  pe formularul respectiv vor fi prelucrate în scopurile descrise în continuare (a se vedea punctele [4.].

[3.2.] Datele colectate de noi

Dac? vizitati pagina noastr? web, datele cu caracter personal sunt înregistrate automat cu ajutorul Cookie-urilor. Pentru mai multe informatii privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastr? web, consultati punctul [5.]si Cookie-Richtlinie.

 [4] Prelucr?ri ale datelor pentru care este necesar consimt?mântul

 S.C. SMART DRIVE CONEPT S.R.L.  prelucreaz? date cu caracter personal pentru urm?toarele scopuri:

ˇ         crearea unei baze de date pentru realizarea de rapoarte statistice;

ˇ         datele necesare pentru emiterea facturilor fiscale si ale certificatelor de garantie si conformitate.

ˇ         datele vor fi folosite pentru expedierea comenzilor prin servicii de curierat rapid.

ˇ         informarea despre promotiile  S.C.  SMART DRIVE CONEPT S.R.L sau despre orice alte promotii sau activitati desfasurate de S.C.  SMART DRIVE CONEPT S.R.L. prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, telefon, SMS, etc). 

Datele indicate (date de contact si identificare) vor fi utilizate doar pentru trimiterea informatiilor prezentate mai sus. La trimiterea acestora vom utiliza adresa de e-mail comunicat? de dumneavoastr? si în final avem nevoie de confirmarea dumneavoastr? c?, în calitate de titular al adresei de e-mail, sunteti de acord cu primirea acestora.. Puteti revoca în orice moment abonarea folosind formularul de contact si mentionand cuvantul “DEZABONARE” in campul “Mesaj”

Scop: Trimiterea informatiilor despre produse, servicii, activitati si evenimente; crearea unei baze de date; informarea utilizatorilor privind situatia contului de la S.C. SMART DRIVE CONEPT S.R.L  privind evolutia si starea comenzilor, precum si in evaluarea produselor si serviciilor oferite.

S.C. SMART DRIVE CONEPT S.R.L. poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin newsletterul saptamanal, si poate trimite felicitari, cupoane cadou sau alte mesaje speciale. Noi nu promovam Spam-ul.

ˇ         Temei: Consimt?mântul

ˇ         Durata de stocare: 12 luni sau atât timp cât se trimit informari, pân? la dezabonare.

Consecintele refuzului: in situatia in care nu sunteti de acord cu aceasta prelucrare, nu veti primi  informari

  [5.] Cookies si Social Plug-ins

 [5.1] Colect?m date în mod automat prin utilizarea de Cookie-uri. Un Cookie este un mic fisier text care salveaz? set?rile pentru internet. Aproape fiecare pagin? web foloseste aceast? tehnologie. Aceasta este desc?rcat? de browser-ul dumneavoastr? de internet la prima accesare a unei pagini web. La urm?toarea accesare a acestei pagini web cu acelasi dispozitiv, Cookie-urile si informatiile salvate sunt fie trimise înapoi la pagina web care le-a creat sau c?tre o alt? pagin? web c?reia îi apartin Astfel, pagina web recunoaste c? ati mai accesat o dat? pagina cu acest browser si variaz? în unele cazuri continutul afisat.

 [5.2] Pentru mai multe informatii privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastr? web, consultati Cookie-Richtlinie.

 [6.] Drepturile persoanelor vizate

Puteti face uz de urm?toarele drepturi cu privire la procesarea datelor cu caracter personal:

[6.1] Dreptul la informatii Puteti solicita o confirmare a proces?rii datelor dumneavoastr? personale ?i a modului în care acestea sunt utilizate.

 [6.2] Dreptul la corectare În cazul în care proces?m date cu caracter personal incomplete sau incorecte, puteti solicita oricând corectarea sau completarea acestora.

În cazul în care ati creat un cont de utilizator, puteti avea acces oricând la datele dumneavoastr? cu caracter personal si le puteti completa sau corecta. În plus, puteti închide în orice moment contul de utilizator.

 [6.3] Dreptul la stergere Puteti solicita stergerea datelor dumneavoastr? cu caracter personal dac? scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai exist?, dac? procesarea acestora contravine prevederilor legale, dac? procesarea acestora afecteaz? în exces interesele dumneavoastr? sau dac? procesarea se bazeaz? pe acordul dumneavoastr?, acord pe care l-ati revocat. Trebuie s? retineti c? pot exista si alte motive care s? împiedice stergerea imediat? a datelor dumneavoastr?, de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, actiuni pendinte, pretentii, exercitarea sau ap?rarea unor drepturi legale etc.

 [6.4] Dreptul la limitarea proces?rii

Aveti dreptul s? solicitati o limitare a proces?rii datelor dumneavoastr? cu caracter personal în urm?toarele cazuri:

- contestati corectitudinea datelor dumneavoastr?, acest lucru survenind pentru un termen, care ne permite s? verific?m corectitudinea datelor dumneavoastr?,

- procesarea datelor dumneavoastr? cu caracter personal contravine prevederilor legale, dumneavoastr? v? opuneti îns? stergerii acestora si solicitati o limitare a utiliz?rii acestor date,

- nou? nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastr? cu caracter personal în scopul prev?zut, dumneavoastr? îns? mai aveti nevoie de aceste date în scopul execut?rii, exercit?rii sau ap?r?rii unor pretentii legale sau

- ati contestat procesarea datelor dumneavoastr? cu caracter personal.

 [6.5] Dreptul la transmiterea datelor Ne puteti solicita s? v? punem la dispozitie datele dumneavoastr? cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat într-un format structurat, uzual si lizibil prin mijloace tehnice, în m?sura în care proces?m aceste date în baza acordului dumneavoastr? sau pentru executarea unui contract între noi, prelucrarea f?cându-se prin procese automatizate.

 [6.6] Dreptul la contestare În cazul în care proces?m datele dumneavoastr? cu caracter personal pentru îndeplinirea unor sarcini de interes public, pentru exercitarea unei autorit?ti publice sau în cazul în care facem referire la necesitatea de ap?rare a unui interes legitim, puteti contesta procesarea acestor date, în m?sura în care exist? un interes legitim prevalent în ceea ce priveste datele dumneavoastr? cu caracter personal. Puteti oricând s? revocati acordul pentru transmiterea de mesaje publicitare f?r? indicarea unui motiv.

[6.7] Dreptul la reclamatie Dac? sunteti de p?rere c? am înc?lcat prevederi ale dreptului european în procesarea datelor dumneavoastr? cu caracter personal, lezând astfel drepturile dumneavoastr?, v? rug?m s? ne contactati pentru a putea clarifica întreb?rile dumneavoastr?. Bineinteles c? aveti dreptul s? v? adresati Autorit?tii Romane pentru Protectia Datelor, respectiv unei autorit?ti europene de supraveghere.

Aceste drepturi pot fi exercitate direct fata de S.C.  SMART DRIVE CONEPT  S.R.L. printr-o notificare la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  [7.] Date de contact

Responsabil Pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal:
S.C.  SMART DRIVE CONEPT S.R.L.

Nr. tel.:0730.620.630

Email:office@ centruldealarme.ro


Contact CentrulDeAlarme

VIPER DS4+


Senzori Suplimentari Alarma Auto


Dealer Autorizat VIPER
Alarme Viper Smart Start Iphone   Alarma Viper 7901-Responder HD     Alarma Viper 1002     Alarma Viper 5101     Alarma Viper 5701-Responder LE   Alarma Auto Maat 7500 TS   Alarma Viper 5701-Responder LE     Alarma Viper 350-Responder     Alarma Viper 350 Plus     Alarma Viper 5901-Responder LC3   Alarma Pornire Android Viper Smart Start
Alarma Auto Viper Smart - Porneste Masina Din Telefon

Programul Rabla Pentru Alarme Inchidere Centralizata Masini si Autoutilitare

Contact Centrul De Alarme.ro

Bucuresti, Sector 6, Drumul Sării Nr. 98

Telefon Fix: 0730.560.660

Telefon Mobil: 0730.560.460

E-mail: office@centruldealarme.ro

Termeni Utilizare Site - Politica GDPR

Centru De Alarme Autorizat R.A.R.

Instalarea Alarmelor Auto In Service-ul Autorizat De Catre Registru Auto Roman
Centru Alarme Autorziat R.A.R.
Va Asigura Un Montaj Profesional
Fara Afectarea Garantiei Masinii